Strategi

Hur man konverterar främlingar till besökare, besökare till leads, leads till kunder, kunder till ambassadörer, som presenterar dig för främlingar. Och så börjar resan om.

Sätt kunden i framsätet

Senaste året har det varit ganska mycket rock ́n roll med olika digitala annonstjänster och mediaplattformar som påverkar målgruppen väldigt negativt. De tilltänkta kunderna får vada genom mängder av oanvändbart innehåll innan de hittar något av nytta. Gör inte så om du vill behålla ett bra förhållande med din målgrupp.

Med AdBlockers måste alla äntligen sätta kunden i fokus. Nu handlar det om att skapa riktigt bra innehåll som är intressant och relevant. Det handlar också om att placera ut innehållet i rätt tid för att konvertera i rätt riktning. De företag och organisationer som är nervösa över denna förändring sätter idag inte kunden i fokus.

Vad vi som byrå behöver göra är att gräva ännu djupare i personalisering för att kunna hjälpa våra kunder att ständigt vara super relevant för sin målgrupp. Den största utmaningen för de allra flesta, under de kommande åren, är att ta hand om, sortera och använd data för att skapa aktiviteter med målet att vara relevant för var och en av dina kunder. Lyckas man med detta kommer affärsnytta bil enorm!

Blanda inte ihop strategi med mål

För att göra en relevant strategi måste man arbeta med givna mål. Blanda inte mål med strategi. Det blir lätt begreppsförvirring. Målen är vad du vill uppnå. Strategin är något helt annat, naturligtvis med en tydlig koppling till uppsatta mål, men din strategi är hur man uppnår målen. Hur man får jobbet gjort.

För att skapa en strategi, oavsett om det är en affärs- eller marknadsstrategi, behöver du känna dina kunder, hur de beter sig, var de är, vad de köper och efterfrågar, men framför allt - vilka problem de har och hur de tar hand om dessa problem idag.

Du måste också tänka på hur ditt företag vill profilera och sälja produkter. Vilka kanaler och plattformar äger du (förtjänade till skillnad från köpt), hur skalbar är dina produktioner (ur ett produktionsperspektiv) och hur flexibel är försäljningsorganisationen? (Kan du växla upp eller ner över tiden?) En viktig parameter att ta hänsyn till är givetvis vad du säljer och till vem. Gör du en stor vinst på ett litet antal sålda enheter eller vice versa?

Din marknadsföringsstrategi bör alltid baseras på kundresan. Hur man konverterar främlingar till besökare, besökare till leads, leads till kunder, kunder till ambassadörer, ambassadörer till främlingar och så börjar resan om. Denna resa är i dagens digitala samhälle mer komplicerad än någonsin och behöver ett väl genomarbetat uppföljningsarbete. Och alla "call to actions" kan inte vara sälj, sälj, sälj. Du måste ta reda på var i kundresan den unika besökaren är.

 

Vill du prata om digitala strategier?

Hör av dig

Arbeta nära sälj

Om du inte gjort din strategi med bas i kundernas beteende och behov kan detta få allvarliga konsekvenser. För att säljare ska kunna göra ett bra jobb behöver de rätt verktyg och en strategi att utgå ifrån - Vilken typ av kunder vill vi ha, och hur hanterar vi dem?

Beroende av produkt/tjänst och kundtyp används olika typer av försäljningsstrategier. Allt från absolut ingen personlig kontakt alls, till att du som säljare ska veta vad kundens mammas hund heter. Har du en väl genomarbetad försäljningsstrategi med en tydligt definierad målgrupp kan du ofta omvandla stora delar av den till en digital marknadsstrategi. Kan du inte översätta den rakt av så går det alltid att dra nytta och lärdom av den.

Hitta dina kommunikationskanaler genom att titta på din målgrupps beteende. Ta vara på informationen och bygg system för att beräkna budgetar med tydlig koppling till affärsmålen.

Arbeta sedan igenom kundresan igen. Hur hanteras den i ett personligt möte? Hur bemöter du de som är inne i din fysiska butik, men inte har för avsikt att handla? Hur dekorerar du ditt skyltfönster för att fånga fönstershoppare och flanörer? Varför är det så viktigt för just din verksamhet att ligga på ett A-läge? Översätt detta i en digital strategi och fråga dig - Finns det tydliga call to actions efter varje konvertering?

Design

Låt inte det förflutna definiera din framtid!

En väl genomarbetad design är en förutsättning för att dina kunder enkelt ska kunna hitta vad de söker och attraheras av vad du erbjuder. En modern webbplats har en lättnavigerad och tilltalande respons design som matchar din grafiska profil.

Hur vill du uppfattas?